EFEKTĪVAS LĒMUMU PIEŅEMŠANAS UN KOMUNIKĀCIJAS SPĒLE KOMANDĀM “MISIJA: SADARBĪBA IZDZĪVOŠANAI”

SPĒLES PRINCIPI UN IEGUVUMI

 1. Iegūta un izmēģināta jauna struktūra lēmumu pieņemšanai, attīstot komandā subsidaritāti* un spēju diskutēt, veicot to neformālas spēles veidā.
 2. Lēmumpieņemšanas metodes:
  (1) Holacracy’s integrētā lēmumu pieņemšanas metode. Holakrātija ir decentralizētas vadības un organizācijas pārvaldības metode, kurā autoritāte un lēmumu pieņemšana tiek sadalīta pašorganizējošā komandā, nevis tiek pārvaldīta vadības hierarhijā. Tiek izmantots subsidiaritātes princips, kas nozīme, ka vadība lēmuma pieņemšanā ieņem tikai atbalsta funkciju, veicot tikai tos uzdevumus, kurus nevar veikt vietējā, zemākā līmenī.
  (2) Nevardarbīgās komunikācijas metode (Non-violent Commication), kas ietver četrus pamatnoteikumus (nevērtējoša novērošana, savu jūtu atpazīšana, ar šīm jūtām saistīto vajadzību noteikšana un konkrētu lūgumu formulēšana), ar mērķi, lai sarunu biedrs varētu mūs sadzirdēt un saprast. Rezultātā komunikācija kļūs efektīvāka. 
 3. Formāts: aizraujoša komandu sacensība, 3 h spēle, praktizējot metodes. Punktu vākšana, uzvarētāju noteikšana pēc punktu skaita.
 4. 6-130 dalībnieki, sadalīti grupās pa 6-10, un tiek izveidots atbilstošs skaits komandu.
 5. Spēlē tiek risināts iedomāts stāsts (piemēram, lidmašīnas katastrofa, vientuļa sala u.c.)

PROGRAMMA 

(3 STUNDAS):

1. Attieksme Nevardarbīgā komunikācija) un atvērtība – soļi un principi un kā tos izmantot.
2. Holocracy 6 soļu process. Īss izklāsts par katru no soļiem un uzdevuma pirmās kārtas izskaidrošana. Tiek definēta “noteikumu” sistēmu, pēc kuras komanda strādā kopā: komandas locekļi pēc tam izmanto šo ietvaru, lai kopīgi pārrunātu un izlemtu, kā tieši viņi vēlas precīzi darboties.
3. Spēles leģenda. Izklāsts, uzdevumi un lomas. Spēles raundu skaidrojums. Katram spēles raundam ir noteikts laiks, uzdevums un punktu skaits.
4. Holacracy integrētais lēmumu pieņemšanas process pa raundiem.
(1) Priekšlikuma prezentēšana;
(2) Precizējošie jautājumi;
(3) Reakcijas raunds;
(4) Grozīt un precizēt;
(5) Iebildumu raunds;
(6) Integrācija un lēmums.
5. Refleksiija.
Komandu apspriede un vērtīgo ieguvumu definēšana. Start – stop- continue. Ko mēs paņemsim izmantošanai ikdienas darbā?
6. Uzvarētāju sumināšana
Komanda, kura saņem visvairāk punktu skaitu, tiek pie ceļojošās balvas, kas uzņēmumā simbolizē Holocracy  pieejas prasmi izmantot lēmumu pieņemšanā.

Detalizētāks apraksts

1. Spēle sākas ar Metožu izskaidrošanu un īsu instruktāžu.
Treneris visiem izstāsta spēles leģendu, piemēram, aviokatastrofa. Tiek izskaidroti spēles noteikumi, uzdevums un punktu krāšanas modelis. 

2. Spēle raundos. Kas tieši notiek katrā no 6 raundiem:
(1) Rada un prezentē priekšlikumus. Priekšlikuma iesniedzējs apraksta problēmu, kas jārisina un piedāvāto risinājumu. Komanda nobalso par priekšlikumu, kurš tiks izmantots spēlē.
(2) Precizējošie jautājumi – jebkurš var uzdot jautājumus. Piedāvātājs atbild. Nav atļautas nekādas reakcijas (iebildumi vai kritika) vai dialogs.
(3) Reakcijas raunds – katrs dalībnieks var reaģēt uz priekšlikumu pēc saviem ieskatiem – izteikt atbalstu vai izteikt papildus priekšlikumus. Nav diskusiju vai iebildes.
(4) Grozīt un precizēt – priekšlikuma iesniedzējs pēc izvēles var precizēt nodomu vai grozīt priekšlikumu, pamatojoties uz saņemtajiem jautājumiem un priekšlikumiem.
(5) Iebildumu raunds – priekšlikuma saimnieks katram dalībniekam pēc kārtas jautā: “Vai jūs redzat kādus iemeslus, kāpēc šī priekšlikuma pieņemšana varētu nodarīt ļaunumu vai mūs virzīt atpakaļ?” (vai “Iebildums”). Iebildumi tiek izteikti, pārbaudīti un atzīmēti bez diskusijām; priekšlikumu pieņem, līdz tādu vairs nav.
(6) Integrācija un lēmuma pieņemšana – mērķis ir izstrādāt grozītu priekšlikumu, kas neizraisītu iebildumus, bet tomēr risinātu ierosinātāja problēmu. Koncentrējoties uz katru iebildumu, pa vienam. Kad viss ir ņemts vērā, iziet vēl vienu iebildumu raundu.

3. Punktu krāšanas princips:
(1) Punktus skaita pa punktu grupām –
a) par Holokrātijas principu un attieksmes ievērošanu,
b) par sākotnēji iedalītā laika resursa izmantošanu,
c) par dalībnieku aktivitāti,
d) par spēles uzdevuma izpildi (pēc spēles atslēgas).
(2) Katru punktu grupu un noteikumu ievērošanu tajā uzrauga komandas dalībnieks – noteikts spēles lomas “turētājs” – Holokrātijas saimnieks, Laika turētājs, Aktivitātes mērītājs, Leģendas turētājs.

4. Spēles vadītājs un asistenti
(1) Spēles vadītājs ir Training Lab treneris, kas vada prezentē principus un vada spēles gaitu, kā arī atgriezeniskās saites diskusiju pēc spēles.
(2) Komandu asistenti ir Training Lab vai uzņēmuma pārstāvji, kas tieši nepiedalās spēlē un palīdz moderēt grupu darbu un atbalsta dalībniekus grupu darbos pie galdiņiem, skaidro nepieciešamības gadījumā kāda soļa izpildi, atkārtoti izskaidro uzdevumus, uzdod uzvedinošus jautājumus, palīdz ievērot struktūru.

Meistarklases Saturs

Ilgums: 3 hours
Saturs ir tukšs

TRENERIS

Ginta Gaumala
Ginta Gaumala ir organizāciju psihologs, nevardarbīgās komunikācijas konsultante, mediatore un krīzes intervenču speciāliste, arī iedvesmas lektore un Training Lab izaugsmes trenere komunikācijas, klientu apkalpošanas un biznesa personības izaugsmes jomās. Biznesa trenera kvalifikāciju Ginta apguvusi International College for Business Trainers; zināšanas papildinātas Trainers’ House (Somija) kursā Train The Trainer.

Atsauksmes

Average Rating

0
0 Vērtējums

Detailed Rating

5 !
0
4 !
0
3 !
0
2 !
0
1 !
0

  Komentē

  Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *