Back

ESOŠĀS VAJADZĪBAS

• Konsultāciju projekts ir paredzēts uzņēmuma vadībai ar mērķi uzlabot rezultātu mainīgos apstākļos tirgū, kurā notiek pārmaiņu procesi;
• Nepieciešams piesaistīt jaunus klientus;
• Nepieciešams veidot jaunus risinājumus biznesa attīstībai.

PIEDĀVĀTAIS RISINĀJUMS

● Tiek izstrādāta digitālā stratēģija jaunu klientu piesaistei
● Ir nodefinēts konkrēts rīcības plāns soli pa solim digitālas stratēģijas īstenošanai

PROCESS

(5 mēneši):

NORISES

PROCESS:

SAGATAVOŠANĀS

1. Vienošanās ar vadību par galveno uzstādījumu – prasmju diagnostika vai kādas konkrētas prasmes attīstība.

2. Vienošanās par 2-4 produktiem, kuri tiks iekļauti spēlē, lai veicinātu to pārdošanas apjomu.

3. Pirms spēles ir vadītāja intervija – atbild uz 10 jautājumiem par uzņēmuma specifiku, kas tiks iekļauti zināšanu pārbaudes sadaļā.

4. Lai veicinātu iesaistes sajūtu, daļu no atbildēm uz testa jautājumiem par uzņēmumu, atbildēs uzņēmuma vadītājs vai darbinieki video formātā. Tas novērsīs arī nesaskaņas spēles procesā, ja komanda nevarēs vienoties par pareizo atbildi.

5. Katrā komandā ir eksperts, kurš vērtē otras komandas atbildes no uzņēmuma puses , kā arī būs un neatkarīgais eksperts (asistents) no Training Lab puses.

6. Vienošanās, cik sadaļas no spēles tiks ietvertas- 1. VIKTORĪNA,  2. MAŅU AKTIVIZĒŠANA, 3. KREATĪVĀ PĀRDOŠANA. 4 PRASMJU DARBNĪCA. kas ietekmē spēles ilgumu un būtiskākos uzsvarus

ANDREJS SERGEJEVS TRENERIS

Piesakies

Lai saņemtu sev un savai komandai individuāli izstrādātu risinājumu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.