fullsizeoutput-600×600

Ieva Zaumane

Ieva izstrādājusi iekšējās un ārējās komunikācijas stratēģijas, organizējusi un vadījusi pārmaiņu komunikācijas procesus, kā arī nodrošinājusi krīžu komunikācijas vadību tādās organizācijās un uzņēmumos kā – Valsts ieņēmumu dienests, Valsts investīciju un attīstības aģentūra, Tiesībsarga birojs, konsultāciju uzņēmums “Hauska&Partner”, Valsts izglītības un attīstības aģentūra, VAS Latvijas Pasts.

Ieva ir Dienas Bizness Personāla vadības rokasgrāmatas līdzautore. 2019. gadā veidoja nodaļu par stratēģiski vadītu iekšējo komunikāciju. 2019.gadā Ieva dažādās auditorijās klātienē uzrunājusi, izglītojusi un trenējusi ap 500 cilvēku, kopumā publikas priekšā esot 140 stundas.

Balstoties savā pieredzē un iegūtajās zināšanās par pārmaiņu vadību un komunikāciju, Ieva izstrādājusi iekšējās komunikācijas orģinālinstrumentu visu līmeņu vadītājiem “Saruna par pārmaiņām”.

Starp Ievas sasniegumiem ir:

Uzņēmuma Ieva Zaumane Systemic Change dibinātāšana, doktora grāds Biznesa vadības programmā, vairāku starptautisku publikāciju autore un uzstāšanās konferencēs, on-line kursa “Kā kļūt par izcilu vadītāju” autore, vieslektore tādās Latvijas augstskolās kā Latvijas Universitāte, Vidzemes augstskola, Rīgas Stradiņu universitāte, Banku augstskola, Sertificēts APC koučs, Sertificēta organizāciju sistēmdinamiku speciāliste un sistēmisko sakārtojumu fasilitatore.

Klienta atsauksme 

“Uzskatām, ka Ievas sagatavotās un vadītās meistarklases ir ar augstu pievienoto vērtību, jo ikvienam dalībniekam lika paskatīties ar “svaigu” skatu uz lietām, un apgūtās metodes var būt noderīgas un izmantojamas strādājot arī ar citiem jautājumiem.”