Back

Inovatīva pieeja vadībai

HOLAKRĀTIJA

Pārvaldības sistēma, kurā nav vadītāju

KAM: Augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem, kā arī projektu vadītājiem

Holakrātija ir decentralizēta pārvaldība, kurā atbildības un lēmumu pieņemšanas tiesības ir sadalītas nevis vertikālā menedžmenta sistēmā (no augšas uz leju), bet gan piešķirtas darbinieku pašorganizētām komandām, kuras pašas nosaka un īsteno savus mērķus un uzdevumus. Šīs pieejas instrumenti ir noderīgi, ja uzņēmuma darbiniekiem nākas sastrādāties projektu komandās un ir nepieciešams veiksmīgi virzīt procesus un panākt rezultātus no kolēģiem.

BŪTISKĀKIE IEGUVUMI:

  1. Skaidri definētas lomas, kas palīdz fokusēties uz mērķi, kā arī atbilst konkrētām funkcijām un atbildībām, nevis pakļautas formāliem amatu nosaukumiem.
  2. “Caurspīdīgs” lēmumu pieņemšanas process.
  3. Produktīvu sapulču formāts, kas ļauj ņemt vērā ikvienu viedokli un pieņemt objektīvākus lēmumus.
  4. Algoritms produktīvām diskusijām.
  5. Atvieglots pārmaiņu ieviešanas process, lai nepieļautu sekošanu noteikumiem, kuri nedarbojas un nesniedz rezultātu.
  6. Augstāka darbinieku apmierinātība un iesaiste procesos.

Holakrātija ir revolucionāra vadības sistēma, kurā par līderi var kļūt ikviens.

IESPĒJAMĀS TĒMAS

MICHEL DENNLER TRENERIS

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA:

TRENERIS: Michel Dennler
ILGUMS: atkarīgs no uzņēmuma izvēlētā mērķa
NORISE: online vai klātiene* 
DALĪBNIEKU SKAITS GRUPĀ: līdz 16
INVESTĪCIJA: sākot no 3000 + PVN

* Ja tiek izvēlēta norise klātienē, tad papildus klāt nāk lidojuma un viesnīcas izmaksas.

Pirms treniņa norises paredzēta e-anketēšana un mērķa definēšana.

Michel Dennler ir vecākais projektu vadītājs Šveices IT uzņēmumā Unic, kas veiksmīgi darbojas pēc holaktrātijas pārvaldes sistēmas kopš 2017.gada. Michel ir pieredzējis gan laiku, kad uzņēmums vēl strādāja pēc tradicionālās hierarhijas sistēmas, gan pārejas posmu, ieviešot holakrātju, līdz ar to viņam ir vērtīga pieredze un praksē balstīts skatījums uz to, kā mainās uzņēmuma procesi un darbinieku motivācija un iesaiste, ieviešot šādas pārmaiņas.

IESKATS:

Podkāsta CILVĒKJAUDA saruna “Katrs pats sev boss – vērtīgākais no holakrātijas tavai dzīvei”

Michel Dennler uzstāšanās konferencē “Iedvesmai un līdzsvaram”

PIESAKIES

This field is for validation purposes and should be left unchanged.