Back

KAM: VADĪTĀJIEM AR PIEREDZI

BŪTISKĀKIE IEGUVUMI:

  1. Attīstīta prasme vadīt motivējošas sapulces un veidot jēgpilnus mērķus.
  2. Tehnikas darbinieku ikdienas motivēšanai, darbam ar komandu.
  3. Iegūti konkrēti rīki kā vadīt savas un komandas emocijas.
  4. Prasmes risināt konfliktus un izprast produktīvas komandas vajadzības.

PROGRAMMA

16 STUNDAS (2 x 8 H klātiene Rīgā)

12.10. un 27.10. plkst.9:00-17:00

Sevis lietošanas instrukcija
Mērķi, kas motivē mani pašu un manus darbiniekus.

Emociju un konfliktu vadība
Cilvēka smadzenes un to radītās instinktīvās rīcības. Kā izprast un veidot produktīvu sarunu stresa situācijās.

Stratēģijas konfliktu risināšanā.
Kā rīkoties, lai pārrunu laikā nonāktu Win Win situācijās.
Aikido metode konfliktu risināšanai.

Motivējošas sapulces
Mūsdienīgi instrumenti efektīvu sapulču vadīšanai.

Sevis un komandas izpratnes algoritms
Komandas motivācijas metaprogrammas.
Kā rezultatīvāk vadīt individualitātes pārzinot metaprogrammas.

Komandas vadība
Komandas attīstības posmi.
Vadītāja loma un rīcības katrā no tiem. Komandas disfunkcijas. Kā panākt, lai komanda būtu vienota un atbildīga par kopējā mērķa sasniegšanu.

FORMĀTS

Pirms treniņa e-anketēšana, mērķa definēšana. 
16 treniņa stundas, kas balstītas uz pieredzes izglītības metodēm, situāciju analīzēm un diskusijām.

VILNIS BRĒMANIS TRENERIS

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA:

TRENERIS: Vilnis Brēmanis
DALĪBA VIENAI PERSONAI:  Eur 390 + PVN (16 h)
DALĪBNIEKU SKAITS GRUPĀ: 10-16
NORISES VIETA: klātiene Rīgā vai Zoom

Piesakies

Lai saņemtu sev un savai komandai individuāli izstrādātu risinājumu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.