Back

BŪTISKĀKIE IEGUVUMI:

  • Godīga atgriezeniskā saite no žūrijas un no kolēģiem par šī brīža stiprajām pusēm un niansēm, kas katram jāpilnveido;
  • Iespēja apgūt instrumentus, kas nodeērs šobrīd aktuālo situāciju risināšanai;
  • Pieredzes apmaiņa un jaunas idejas no komandas un treneriem, sarežģītās  un grūti risināmās situācijās ar darbiniekiem.

PROGRAMMA

4+4h online vai 8h klātienē

FORMĀTS

Situāciju izspēles, prezentācijas, debates komandās, situāciju analīze un žūrijas komentāri.
Žūrija sastāv no uzņēmuma vadības un Training Lab treneriem. Žūrijas pārstāvjiem katram ir sava loma – “labie un sliktie policisti”, kas nodrošina tūlītēju konstruktīvu atgriezenisko saiti.

PIESAKIES

This field is for validation purposes and should be left unchanged.