Back

KAM: Vadītājiem, HR speciālistiem, iekšējiem treneriem, klientu konsultantiem.

MĒRĶIS: Apgūt prasmi cieņpilni un tālredzīgi risināt svarīgas pārmaiņu laika sarunas un novērst konfliktus.

BŪTISKĀKIE IEGUVUMI:

1. Efektīvas nevardarbīgās komunikācijas (NVC) metodes konfliktu prevencijai, cieņpilnai komunikācijai un veiksmīgai konfliktu risināšanai.

2. Algoritms komunikācijas un konfliktu risināšanas stratēģijas izvēlei.

3. Idejas, kā uzlabot uzņēmuma vidi ar resursiem, kas jau ir Jūsu rīcībā.

4. Praktiski piemēri sarežģītu sarunu veikšanai, izpratne par iespējamiem
komunikācijas blokiem un metodes to pārvarēšanai.

PROGRAMMA

1.  NVC: vērojums bez vērtējuma, jūtas un  emocijas, vajadzība un lūgums. 

Kā NVC izpaužas uzņēmumā? Kā attīstīt  uzņēmuma kultūru NVC principu ieviešanai? 

2. Empātija kā NVC pamata attieksme.  

Pašempātija un pašatbildība. Kā ikdienā  

praktizēt atbildīgu empātiju pret sevi. 

3. Nolūks vs darbība un tās rezultāts

Slikta komunikācija nogalina labu  nodomu. Ārējā atgriezeniskā saite pēc  rezultāta. Nekas nav pašsaprotami.  

4. NVC instrumenti:

Sarunas plānošana:  teikumu, frāžu uzbūves principi. Vārdu  krājums, prasme izvēlēties piemērotāko.  Jautāšanas māksla. Izzinošu jautājumu  veidošana un uzdošana.

5. Četras komunikācijas bāzes pozīcijas  konfliktu prevencijai. Piecas konfliktu  risināšanas stratēģijas (izvairīšanās,  pielāgošanās, konkurences, kompromiss,  sadarbība)  

6. NVC darbnīca grūtāko ikdienas situāciju  risināšanai.

7. Pieci komunikācijas papildus principi NVC  ieviešanai – 6:9, nestrīdēšanās ar realitāti  (interpretācija vs fakti), aktīvā klausīšanās,  iebildumu apstrāde, ilgstošā apbalvojuma  metode.

FORMĀTS 

Pirms treniņa e-anketēšana, individuāla mērķa  definēšana, situāciju apkopošana.  Pieredzes izglītības metodes, praktiska situāciju izspēle, moderēts prakses periods.  Noderīgi materiāli – sarunas struktūra, skripti un jautājumu paraugi – izmantošanai ikdienā.

 

GINTA GAUMALA TRENERE

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA:

TRENERIS: Ginta Gaumala
ILGUMS: 8 h
DALĪBNIEKU SKAITS GRUPĀ: līdz 18
NORISES VIETA: klātiene

Piesakies

Lai saņemtu sev un savai komandai individuāli izstrādātu risinājumu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.