Back

Training Lab ir sarūpējusi ražīgu publisko treniņu programmu, kas ļaus attīstīt un uzlabot sev nepieciešamās prasmes.

Publiskie treniņi ir lieliska iespēja ikvienam speciālistam papildināt savas prasmes un zināšanas, kā arī veidot jaunus ieradumus profesionalitātes paaugstināšanai, kā arī personīgajai izaugsmei plašākā kontekstā.

Katrā no publiskajiem treniņiem piedalās pa vienam vai vairākiem dalībniekiem no dažādām organizācijām, kas dod iespēju ne tikai mācīties no trenera, bet piedalīties arī plašākā pieredzes apmaiņā.

Labākā dāvana savai komandai – prasmīgs, empātisks un motivējošs vadītājs. Izaicinām Tevi kļūt par apzināti efektīvu vadītāju, kas palīdz augt savai komandai! Iegūsi rīkus savas efektivitātes celšanai, rīcības plānu, kā ikdienā strādāt ar savu komandu un motivēt to, un dziļāku izpratni par saviem kā vadītāja, tā uzņēmuma mērķiem.  

Treneri: Vilnis Brēmanis
Formāts: klātienē, Rīgā (vieta tiks precizēta)
Norises laiks: 13.09. un 20.09. plkst.9:00-17:00

Izcila komanda sākas ar izcilu vadītāju. Attīsti jaunus ieradumus un gribasspēka muskuli, lai sasniegtu vairāk kopā ar savu komandu. Mūsu sagatavotā recepte – sevis un komandas padziļināta izpratne, augsta motivācija un individuāla pieeja Tavā komandā, Tavas sapulces uz kurām darbinieki patiesi grib nākt, attīstītas komunikācijas prasmes.

Treneris: Vilnis Brēmanis
Formāts: klātienē, Rīgā (vieta tiks precizēta)
Norises laiks: 12.10. un 26.10. plkst.9:00-17:00

Rīki kā sadzirdēt un būt sadzirdētam, uzklausīt un tikt uzklausītam, gūt  enerģiju komunikācijā un ar tās palīdzību motivēt citus Apgūta prasme cieņpilni  un tālredzīgi risināt sarunas pārmaiņu laika un novērst konfliktus.  

Treneri: Ginta Gaumala
Formāts: Tiešsaistē Zoom platformā 
Investīcija: 190 EUR + PVN

Aicinām apgūt prasmes un stiprināt jaunus ieradumus savu emociju pārvaldībai un mierpilnākas saiknes veidošanai ar apkārtējo pasauli. Apgūti  būtiskākie EQ un komunikācijas principi savstarpējā komunikācijā, lai vienkāršāk  un produktīvāk spētu saprasties ar kolēģiem, klientiem, sadarbības partneriem.  Izveidots savs instrumentu arsenāls emociju vadīšanā un stresa pārvaldībā.

Treneris: Ivars Juškēvics, Eduards Krūmiņš
Formāts: Tiešsaistē Zoom platformā 
Investīcija: 340 EUR + PVN 

 Klientu apkalpošana ir atslēga lojalitātei, atkārtotiem darījumiem un ieteikumiem, kas spēcīgāki par jebkuru reklāmu. Atceries reizi, kad jauns klients izvēlējās Tavu preci vai pakalpojumu, jo bija dzirdējis labas atsauksmes par sniegto servisu? 

Aicinām šo sajūtu padarīt par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu

Treneris: Ginta Gaumala
Formāts: Tiešsaistē Zoom platformā 
Investīcija: 340 EUR + PVN

Cik daudz no taviem digitālajiem projektiem notiek paredzētajā laika  termiņā? Cik bieži paredzētais rezultāts sakrīt ar esošo? Šajā treniņā iemācīsies  efektīvi saplānot un novadit digitālu projektu tā, lai visas iesaistītās puses bez  liekiem pārpratumiem paveiktu uzdotos uzdevumus, kas sakrīt ar nepieciešamo  vajadzību. 

Treneris: Andrejs Sergejevs
Formāts: klātienē, Rīgā (vieta tiks precizēta)
Investīcija: 490 EUR + PVN

Vai arī tu bieži saki ‘’nav laika’’? Veic sava laika auditu un  noskaidro, kur pazūd tavs laiks. Iegūsti idejas kā saplānot savu produktīvāko  dienu/nedēļu/mēnesi un pielieto apgūtās metodes laika plānošanai un  prioritāšu noteikšanai. 

Treneris: Eduards Krūmiņš 
Formāts: Tiešsaistē Zoom platformā 
Investīcija: 95 EUR + PVN 

Piesakies

Komandas pasākumi
This field is for validation purposes and should be left unchanged.