Back

TIEŠSAISTES MEISTARKLASES GRUPĀM UN KOMANDĀM

Meistarklases ilgums ir 90 minūtes

Meistarklase paredzēta vienai komandai vai plašākam viena uzņēmuma darbinieku lokam

Meistarklasē tiks iegūtas jaunas zināšanas, dzirdēti praktiski piemēri un pildīti dažādi uzdevumi

Piesaki sarunu par vienu vai vairākām meistarklasēm savā uzņēmumā šeit

Komandas pasākumi
Untitled
Untitled
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Pieaugošais kvalificēta darbaspēka trūkums apliecina, ka esam laikmetā, kur jāpārmācās, jāatmācās, jāpiemācās būs nepārtraukti. Un pati galvenā prasme, kas nepieciešama – ir prasme mācīties. Lai izmantotu resursus jēgpilni un veidotu ilgtspējīgu organizāciju ir jābūt skaidrībai “Kāpēc, ko un kā mācīties?” Atbildi uz šo jautājumu ir precīzi jādefinē vadītājiem.

Būtiskie ieguvumi: 

1. Apzināties darbinieku mācīšanas vērtību uzņēmumam un katram indivīdam;
2. Izprast iemācīšanās principus;
3. Zināt būtiskākās komponentes, kas veicina iemācīšanos un nostiprina iemācīto;

Programma

 • Īsumā par zināmo – Kāpēc mācīšanās ir svarīga uzņēmumā un katram indivīdam atsevišķi?
 • Kā iemācīt mācīties? Mācāmais kā satura veidotājs, organizācijas iesaiste satura veidošanā, inerto zināšanu negatīvā ietekme un kā no tā izvairīties, “mācekļa prakses” pieeja, metakognīcijas (refleksijas) nozīme satura izpratnē, mācīšanās grupās
 • Iemācīšanās principi – kas palīdz mācīties pieaugušam cilvēkam un kas nepalīdz? Mācību plānojums, mācāmo gaidas, trenera/lektora aizrautība, motivācija, jaunu zināšanu nepieciešamība, domāšanas veids (Growth Mindset)
 • Kas veicina iemācīšanos un nostiprina iemācīto: Vislabāk iemācās tie, kuri māca; atkārtošana, mācību ilgums, patstāvīga/pašvadīta mācīšanās; atgriezeniskā saite; organizācijas iesaiste jauno zināšanu pielietošanā

Trenere

Inese Muzikante,

Dr.Psych, docente Rīgas Biznesa skolā, Leadership Development Practicum trainere.

Pasaule mainās un jaunie izaicinājumi, kā arī tehnoloģiju attīstība pieprasa arvien jaunas prasmes darba tirgū – ir jāmācās! Kā to darīt efektīgāk un ilgtspējīgāk? Informācijas pārbagātības laikmetā, kad ir tik daudz pieejas un teorijas par mācīšanos, svarīgi atrast savējo – tādu, kas atbilst gan organizācijas kultūrai un mērķiem, gan tādu, kas sasniedz sagaidāmo rezultātu un nes reālas pārmaiņas.

Mērķis un ieguvumi

1. Iepazīstināt ar mazāk zināmo: «Kā labāk mācīties?»
2. Iepazīts mācīšanās modelis pēc kura veidot apmācību procesu organizācijā
3. Apgūti holistiskas mācīšanās pieejas principi

Programma

Pierādījumos balstīta pieeja mācīšanā – CAP (Content-Assessment-Pedagogy) modelis un Backward design

 • Kā palīdzēt mācīties?
 • Kā motivēt?
 • Kā palīdzēt mācīto pielietot ārpus mācību telpas?

Pieeja “Mācīšanās kā veselums“ (Making Learning Whole)

 • Septiņi principi
 • Piemēri un uzdevumi

Trenere

Inese Muzikante,

Dr.Psych, docente Rīgas Biznesa skolā, Leadership Development Practicum trainere.

Mērķis

Stress par finansēm ļoti ietekmē ikviena spēju un motivāciju strādāt, kā arī ir viens no biežākajiem cēloņiem ģimenes nesaskaņām. Skaidrība un rīcības plāns atbrīvo prātu, lai tas var koncentrēties un paveikt būtiskāko.

Ieguvumi

1. Skaidrība par būtiskākajiem mērķiem, kam nepieciešama nauda.
2. Godīgs “momentfoto”, kur paliek esošā nauda.
3. Sistēma, kas palīdz veidot uzkrājumus un soļi, kā to ieviest.

Aplūkotās tēmas

Attieksme. Pieņēmumi un stereotipi par naudu, bagātību, pelnīšanu. Kāda ir mana bagātības vairošanas stratēģija?
Kam man naudu? Bieži mums tikai šķiet, ka mēs zinām, kam mums nepieciešama nauda – gribam māju, mašīnu, ceļojumu, atpūtu. Cik ļoti mums ir skaidra laika līnija, kādā to visu vēlamies sasniegt? Kas tieši Tev ir nepieciešams, lai vari tikt pie kārotā?

Kur paliek esošās finanses? “Momentfoto” izstrāde esošajai finanšu situācijai. Idejas naudas ietaupīšanai. Tavi resursi un iespējas nopelnīt vairāk. Pasīvā ienākuma un nākotnes naudas koncepts.

Sistēma uzkrājumu veidošanai. Kā izveidot sistēmu, kas rada drošības sajūtu, palīdz uzkrāt vienlaicīgi vairākiem mērķiem un saglabāt darba un privātās dzīves balansu. T.Harv Eker metode, digitālie risinājumi un idejas, lai uzsāktu un noturētu veiksmīgus naudas pārvaldīšanas ieradumus.

Elina

Elīna Pelčere

Pētījumi pierāda, ka komanda, kas jūtas aprūpēta un nozīmīga, uzrāda labāku sniegumu, rezultātus un produktivitāti kopumā. Darbinieki, kas jūtas fiziski un emocionāli veseli, uzklausīti, sadzirdēti un atbalstīti, ir iesaistītāki un lojālāki savam darba devējam.

Ieguvumi

 • Aprūpēta komanda uzrāda labāku sniegumu, rezultātus un produktivitāti kopumā
 • Darbinieki, kas jūtas fiziski un emocionāli veseli, uzklausīti, sadzirdēti un atbalstīti, ir iesaistītāki un lojālāki savam darba devējam.
 • Apzināsiet kā ikdienā parūpēties par sevi, mazināt stresu un veicināt labbūtību.
 • Vienkārši un praktiski risinājumi, idejas un metodes darbinieku labbūtības uzturēšanai un uzlabošanai.  piedāvājot praktiskas idejas un ikdienā izmantojamus.

Aplūkotās tēmas

 • Apzināta un cieņpilna saskarsme, vajadzības, vērtības, savstarpējs atbalsts un atbalstoša komunikācija.
 • Agresijas pamati. Komunikācijas kļūdas. Konfliktu deeskalācija.
 • Empātija, pašempātija un pašatbildība kā resursi iekšējā līdzsvara un labbūtības stabilizēšanai.

Domāšanas instrumenti stresa, destruktīvs paškritikas un trauksmes mazināšanai.

Ginta

Ginta Gaumala

Mēs varam paveikt vairāk, kad esam ieguvuši vairāk informācijas par veicamo uzdevumu. Mēs varam sasniegt vairāk, kad esam ieguvuši vairāk informācijas par sevi un sevi arvien labāk iepazinuši. Darba procesā ir īpaši svarīgi sniegt savstarpēju atgriezenisko saiti, lai stiprinātu savas komandas spējas un savstarpējo saikni. Kā to darīt – individuāli vai publiski? Kā sniegt negatīvu atgriezenisko saiti, lai otru neaizskartu? Šajā nodarbībā tiks rastas atbildes uz šiem un citiem jautājumiem.

Ieguvumi

 • Iegūta pārliecība, ka varam uzņemties un sasniegt vairāk.
 • Stiprināta izpratne par atgriezeniskās saites nozīmi sava snieguma un komandas spēju uzlabošanā.
 • Skaidrība par to, kā sniegt un kā saņemt atgriezenisko saiti.
 • Metode, kas palīdz atgriezenisko saiti sniegt caur rūpēm, taču godīgi un izaicinot kolēģus uz labāku rīcību.

Aplūkotās tēmas

1.Komandas spēks

Komandas spēks nav tikai mērījums, cik daudz kopā varam paveikt.

Komandas spēku veido tas, kā spējam sadarboties.

2. Kā mani redz citi?

Mēs reti no malas izskatāmies tieši tādi, par kādiem sevi uzskatām. Tam ir loģisks pamatojumus un ir arī dažādi veidi, kā mazināt šo plaisu un ieraudzīt sevi plašākā kontekstā.

3. Atgriezeniskās saites nozīme

Kāpēc to ir svarīgi saņemt? Kā reaģēt, saņemot atgriezenisko saiti?

Kāpēc to ir īpaši savarīgi sniegt citiem? Kā to darīt korekti un efektīvi?

4. Radikāla atklātība

Veids, kādā būvēt atgriezeniskās saites sistēmu uzņēmumā / komandā, lai rūpētos par savstarpējo izaugsmi un izvairītos no liekuļošanas.

Eduards

Eduards Krūmiņš

Komunikācijas meistarība ir dot iespēju otram cilvēkam sadzirdēt to, ko vēlamies pateikt. Katrs cilvēks ir gatavs otra labā kaut ko darīt, ja var būt drošs, ka viņa paša vajadzības tiek piepildītas. Visi cilvēki cenšas piepildīt savas vajadzības. Ja mūsu pamatvajadzības ilgstoši netiek piepildītas, mēs kļūstam dusmīgi un mēdzam uzvesties agresīvi. Tātad, aiz katrām dusmām, agresijas, strīdiem un konfliktiem var slēpties kāda svarīga nepiepildīta vajadzība. Cilvēki ir sabiedriskas būtnes un dabiski ilgojas pēc cieņpilnām un iejūtīgām attiecībām.

Ieguvumi – atbildes uz šiem jautājumiem

 • Kā vieglāk pārrunāt sarežģītas vai neviennozīmīgas situācijas?
 • Kā grūtās sarunās neizniekot laiku un spēku pārliecināšanai un konfliktu risināšanai?
 • Kā ar vienu vienkāršu komunikācijas ieradumu ievērojami uzlabot sarunas noskaņu, novērst iebildumus un agresiju?
 • Kā ikdienā parūpēties par sevi, mazināt stresu un veicināt labbūtību?

Aplūkotās tēmas

 • Komunikācijas mērķis: cieņpilnas attiecības.
 • Kā ikdienas saskarsmes veidošanā izmantot M.Rozenberga “Nevardarbīgās (cienošā, cieņpilnā, atbalstošā, apzinātā) komunikācijas” pieeju, 4 soļu metode.
 • Četras komunikācijas bāzes pozīcijas. Kā novērst konfliktus, pirms tie sākušies?
 • Piecas stratēģijas konfliktu risināšanai un deeskalacijai, lai sasniegtu rezultātu.
 • Idejas un praktiski triki, kā vieglāk ieviest produktīvas komunikācijas tehnikas savā ikdienā.
Ginta

Ginta Gaumala

Ikdienā mūsu dzīvi ietekmē visdažādākie stresa faktori. Termiņi, projekti, pārsātināta informācija, ko uzņemam, laika trūkums ģimenei un hobijiem, satraukums par komunikāciju – šie ir tikai daži no cēloņiem, kas var radīt stresu. Šajā nodarbībā tiks runāts par aukstumu kā stresa mazināšanas instrumentu.

Ieguvumi:

 • Iegūti rīki kā uzlabot savu pašsajūtu un ievērojami celt enerģijas līmeni.
 • Ierobežojošo pārliecību transformācija.
 • Kā caur «nekad dzīvē» nonākt pie «es to daru»?
 • Prasmes  izmantot pieejamos resursus savā labā.

Aplūkotās tēmas: 

 • Kā uzturēt možu mūsu drosmes darīšanas muskuli? Kādi ir cilvēka dabiskie ierobežojošie aizsargmehānismi un kā tos apiet?
 • Komforta zona – vieta, kur nav progresa. Kuras darbības virza uz rezultātu un kuras bremzē?
 • Elpošanas tehnika, kas būtiski maina bioķīmisko asins sastāvu un paaugstina stresa toleranci ķermenī.
 • Stresa vadības instrumentu kaste – instrumenti un rīki stresa vadībai.
Brigita

Brigita Mironova

Ikdienā mūsu dzīvi ietekmē visdažādākie stresa faktori. Termiņi, projekti, pārsātināta informācija, ko uzņemam, laika trūkums ģimenei un hobijiem, satraukums par komunikāciju – šie ir tikai daži no cēloņiem, kas var radīt stresu. Šajā nodarbībā tiks runāts par stresa apzināšanos un tā mazināšanu, lai varētu mierpilni strādāt un aizvadīt savu ikdienu.

Ieguvumi:

 • Iegūti praktiski rīki kā uzlabot savu pašsajūtu, mierīgi un bez uztraukumiem darīt darbus ikdienā.
 • Skaidra izpratne par stresa veidošanās cēloņiem un dinamiku.
 • Apgūts algoritms, kā praktiski  ieviest dzīvē stresa vadības instrumentus?

Aplūkotās tēmas: 

 • Stresa veidošanās cēloņi.
 • Kādi ir cilvēka dabiskie ierobežojošie aizsargmehānismi un kā tos apiet?
 • Elpošanas tehnikas, kas būtiski maina bioķīmisko asins sastāvu un paaugstina stresa toleranci ķermenī.
 • Stresa vadības instrumentu kaste – instrumenti un rīki stresa vadībai.
Ivars

Ivars Juškēvics

Brigita

Brigita Mironova

Nodarbība būs noderīga visu līmeņu darbiniekiem, kam ikdienā ir jāpanāk rezultāts.  Mērķis ir drosmīga uz rezultātu orientēta darbība, kur katrs “nē!” ir jauna iespēja.

Ieguvumi:

 • Iegūta izpratne par psiholoģiskajiem aspektiem saņemot “ nē” un kādēl baidāmies pajautāt.
 • Caur praktisku un personisku pieredzi iegūta drosme un pārliecība par sevi un saviem spēkiem.
 • Iepazīta iebildumu pārvarēšanas tehnika AIKIDO, kas ir praktiski pielietojama darbā ar jebkuru klienta iebildumu.

Aplūkotās tēmas: 

 1. Mūsu attieksme pieņēmumi un stereotipi.  Kā mēs uztveram  “nē” un kā to transformēt par ieguvumiem sev un izaugsmei?
 2. Kas ir pārdevēja bremzētājspēks? Psiholoģiskais aspekts bailēm no nē un ko ar to darīt? Kā drosmīgi un droši radīt sev iespējas mērķu sasniegšanai?
 1.  Vēlmes, vajadzības un gaidas Kur rodas pārpratumi? Kā izprast klienta vajadzību Informācijas nodošanas un saņemšanas ceļš.
 1. Atteikuma terapija Praktisks treniņš uz ielas, kur  tiks testētas savas robežas un iespējas komunikācijā ar cilvēkiem.
 1. Iebildumu pārvarēšanas algoritms Kā korekti atbildēt iebildumu, lai klients būtu gatavs dzirdēt argumentāciju?
Brigita

Brigita Mironova

Cilvēkiem, mainot ieradumus un attieksmi, ir iespējams mainīt savus un organizācijas rezultātus. Šajā nodarbībā uzzināsi kā strādāt ar saviem ieradumiem, kā tos mainīt un vai to vajag. Ieradumu maiņa kalpo kā atslēga jaunu mērķu sasniegšanai un pozitīvu rezultātu vairošanai.

Ieguvumi:

 • Iegūti praktiski rīki kā uzlabot savu pašsajūtu, mainot savus ieradumus.
 • Skaidra izpratne par ieradumu veidošanos un to darbību.
 • Apgūts ieradumu  maiņas algoritms un iegūta izpratne kā tos ieviest savā ikdienā.
 • Iegūtas zināšanas kā līdzsvarot savu ikdienu un iegūt balansu.

Aplūkotās tēmas: 

 • Mani personīgie ieradumi. Kā mani personīgie ieradumi ietekmē manu dzīvi un manu produktivitāti darbā.
 • Kuri ieradumi veicina manu izaugsmi un attīstību un kuri nē. Vai mana dzīve ir sabalansēta vai nē. Ieradumu audits.
 • Kā darbojas ieradumi. Kā mainīt sliktos un ieviest jaunus ieradumus.
 • 4 soļi ieradumu maiņas algoritmā: padari to pievilcīgu, padari to vieglu, padari to redzamu un sadali daļās.
Ivars

Ivars Juškēvics

Ikvienam no mums ir sava laika plānošanas sistēma. Kādam tā ir apzinātāka, kādam mazāk apzināta. Visi spējam ieplānot kādas lietas un daļu vai visas no tām arī paveikt paredzētajā laikā. Reizēm, kad pienākumu ir daudz vai pārāk daudz, ir svarīgi saprast, ka mums nav jāpaveic viss. Mums ir jāpaveic būtiskākais! Kā to sekmīgi izdarīt un kā ieplānot būtiskākos darbus un uzdevumus, uzzināsi šajā meistarklasē.

Ieguvumi:

 • Veikts sava laika audits, ieraugot, ko nepieciešams uzlabot.
 • Skaidrība par laika plānošanas un prioritāšu noteikšanas metodēm.
 • Izpratne, kā noteikt piroritātes starp uzdevumiem no dažādām kategorijām un kontekstiem.
 • Iegūtas idejas par to, kā saplānot savu produktīvāko dienu, nedēļu un mēnesi

Aplūkotās tēmas: 

 1. Laika audits
 • Kas piepilda manu laiku?
 • Kas kontrolē manu laiku?
 • Kā es to varu ietekmēt?
 1. Prioritāšu noteikšana
 • Eiznehauera matrica
 • Metode – Piecinieks
 • MoSCoW modelis
 1. Laika plānošanas ieradums
 • Kur un kad plānot savu laiku?
 • Kas mums jāņem vērā plānojot?
 • Kā nodrošināt sev produktīvu dienu, nedēļu, mēnesi?
 1. Laika bloķēšana

Saliņu princips, kas palīdz gan sekmīgi un ar noteiktu regularitāti plānot savu laiku, gan virzīt uz priekšu lielākus projektus.

Eduards

Eduards Krūmiņš

Cilvēkiem ir dažādi rīcības standarti, pēc kuriem tie sakārto savu pieredzi un kuri liek tiem konkrēti rīkoties. Tikai tad, ja saprotam otra cilvēka domāšanu un tās īpatnības, varam cerēt, ka mūsu sniegtā informācija atradīs dzirdīgas ausis.
Pielāgojoties noteiktām cilvēku metaprogrammām, mēs veidojam savstarpējo sapratni visdziļākajā līmenī.

Ieguvumi:

1. Prasmi veidot komunikāciju tā, lai sarunu biedrs teikto uztver pareizi, pat ja komunikācija notiek attālināti.
2. Prasmi motivēt otru cilvēku, mainīt viņa ieradumus.
3. Iespēju gūt slavu kā cilvēkam, kurš atpazīst cilvēku talantus un prot tos attīstīt.
4. Izpratni par to, kura tipa cilvēki kādus darbus spēj veikt vislabāk un būt pašmotivēti.

Aplūkotās tēmas: 

● Meistarklases dalībnieki tiks iepazīstināti ar 7 metaprogrammām
● Praktiski uzdevumi un diskusijas lai ērti izprastu, kādu cilvēku uz kādu
darba vietu pieņemt darbā. Amata profils.
● Jautājumi, kas palīdz noteikt metapogrammas darba interviju laikā.
● Metaprogrammas, kā palīgs darbinieku motivēšanā.
● Kā komunicēt ar cilvēku, lai viņš būtu orientēts uz rīcību un atbildības
uzņemšanos.

Vilnis

Vilnis Brēmanis

Jēdziens “digitālā atkarība” mums ir pazīstams jau sen, tikai tā sekas šķiet nereālas taustāmā pasaulē. Mirklī, kad visa pasaule sāk pāriet uz elektronisku saziņas veidu, tomēr der zināt virkni blakus parādību un galvenais veidu, kā to apzināt un izskaust automātiski no savas dzīves telpas!

Aplūkotās tēmas: 

 • Bērnu un jauniešu digitālā atkarība;
 • Cipariskais autisms;
 • Cilvēkam nepieciešamais dzīvā kontakta daudzums;
 • Kā es varu pārvaldīt savu uztveres skaidrību objektīvas un krasi melīgas informācijas telpā;
 • Dabas instinkta treniņš jeb kā palikt veselam informatīva presinga laikā.
2017-07-04-14_28_39andzejs-600×525

Andžejs Reiters

Ņemot vērā, ka šobrīd robežas starp privāto un profesionālo dzīvi ir samiksējušās, pat stiprākajiem cilvēkiem piezogas stress, kā arī emocionālais un mentālais pārgurums. Tieši tādēļ šī būs cilvēcīga saruna par Tavām iespējām palīdzēt sev, saviem tuviniekiem un kolēģiem, lai laicīgi novērstu emocionālo un mentālo krīzi nākotnē. Uzdāvini sev 1.5 h atelpas no visa un parūpējies par sevi.

Aplūkotās tēmas: 

 • Ja mājsēde un ierobežojumi vēl kādu laiku turpināsies, kā saglabāt veselo saprātu un rīkoties ilgstošā izolācijā.
 • Mana personiskā un kolektīvā uztvere. Kas tieši to ietekmē?
 • Spēja identificēt emocionālās izmaiņas sevī, savos kolēģos un darbiniekos.
 • Kā prasmes, ko apguvu kā katastrofu likvidācijas vadītājs, var noderēt Tev un Taviem līdzcilvēkiem ikdienā.
 • Attieksme, rīcība un kustība pēc emocionālas krīzes.
 • Ikdienas apziņas vitamīni, kas noderēs enerģijas uzturēšanai.
Andis Arnicans foto

Andis Arnicāns

Lai izmantotu tehnoloģiju pilno potenciālu un negatīvi neietekmētu savu dzīvi, ir jāizprot, cik dārgi mums maksā neapzināta tehnoloģiju lietošana un kā tās var lietot daudz gudrāk. Šajā nodarbībā tiks apskatīta tehnoloģiju lietošanas “realitāte” un tās ietekme uz cilvēku, kā arī tiks piedāvāti dažādi praktiski veidi, kā izmantot tehnoloģijas savā labā.

Ieguvumi: 

 • Praktiski instrumenti, kas palīdzēs veidot veselīgākus digitālo tehnoloģiju lietošanas ieradumus.
 • Lielāka kārtība digitālajā vidē, kas atstās pozitīvu iespaidu uz produktivitāti un vispārējo labsajūtu.
 • Samazināta prokrastinācija darbā un brīvajā laikā.
 • Vairāk kvalitatīva laika sev un saviem mīļajiem.
 • Vairāk radošuma gan ikdienā, gan darba vidē.

Aplūkotās tēmas: 

 • Tehnoloģiju ietekme uz mūsu ikdienu (labais un sliktais)
 • Šī brīza digitālo tehnoloģiju lietošanas ieradumu audits.
 • Praktiski vingrinājumi, lai mazinātu tehnoloģiju negatīvo ietekmi uz mūsu produktivitāti un labsajūtu.
 • Veselīgāku digitālo ieradumu veidošanas algoritms.
 • Praktiski uzdevumi, kas palīdzēs atbrīvoties no liekā digitālajā vidē.
2017-07-04-14_28_39andzejs-600×525

Andžejs Reiters

Visi konflikti ir atrisināmi, ja vien puses vēlas tos atrisināt! Meistarklasē tiks rasta izpratne par mediāciju kā strīdu risināšanas veidu. Tiks veikti vairāki praktiski uzdevumi, kā arī meklētas atbildes uz jautājumu par piemērotākiajiem mediācijas integrēšanas tieši modeļiem jūsu organizācijā.

Ieguvumi

 • Izpratne par mediāciju kā strīdu risināšanas veidu
 • Zināšanas par mediācijas attīstību Latvijā
 • Skaidrība par mediācijas modeļiem
 • Idejas par mediācijas iespējām dažādās jomās
 • Zināšanas par mediācijas principiem
 • Pārskats par mediācijas procesu
 • Tiks apzinātas mediācijas priekšrocības
 • Redzējums par mediācijas organizācijas iespējamajiem modeļiem jūsu uzņēmumā

Aplūkotās tēmas

 • Kas ir mediācija?
 • Kas notiek Latvijā?
 • Kādi ir mediācijas principi?
 • Kā notiek mediācija?
 • Kas ir piemērotākie mediācijas integrēšanas modeļi jūsu uzņēmumā?

Prakstiskie vingrinājumi

“Apelsīns”

“Kondenionieris”

Ekspress ekspertīze par konfliktiem jūsu organizācijā

 • Starp ko?
 • Par ko?
 • Kā risinam?

Treneris: Laima Ārija Zelmene

Laima Ārija Zelmene ir Training Lab trenere mediācijā un konfliktu risināšanas jautājumos.

Laima ir ekonomikas un tieslietu maģistrs un zvērināta advokāte. Viņai ir plaša pieredze gan mediācijas procesos (mediējusi vairāk kā 400 gadījumu), gan to pasniegšanā citiem, gan dažādu projektu īstenošana.

Laima ir izstrādājusi un vadījusi mediācijas mācību programmas un lekcijas notāriem tiesu izpildītājiem, maksātnespējas administratoriem, tiesnešiem, advokātiem, komersantiem, pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem  bērnu tiesību speciālistiem, bāriņtiesu darbiniekiem patērētāju tiesību aizsardzības speciālistiem, komercijas novēršanas komitejas darbiniekiem un daudziem citiem.

Dabai draudzīgs dzīvesveids pasaulē kļūst arvien aktuālāks. Bet kā ieviest dabai draudzīgākus ieradumus savā ikdienā tā, lai tas būtu viegli izdarāms un lai tas nemazinātu mūsu dzīves kvalitāti?

Ieguvumi

 • Zināšanas par  Zero waste filozofiju un kā tā var noderēt ikvienam no mums.
 • Daudz praktisku padomu dabai draudzīgāku ieradumu veidošanai.
 • Izpratne, kā dzīvot dabai draudzīgāk, neejot ekstrēmos un saglabājot vēselo saprātu.
 • Idejas, kā dabai draudzīgāks dzīvesveids var ietaupīt laiku, enerģiju un naudu.
 • Izpratne, kā dabai draudzīgāka domāšana var noderēt arī uzņēmuma līmenī.

Aplūkotās tēmas

Laura Arnicāne jau vairāk kā 4 gadus savā ikdienā praktizē Zero Waste jeb bezatkritumu dzīvesveida principus.

Nē, tas nenozīmē, ka viņa vispār nerada atkritumus.

Lauras personīgā pieredze zaļāku ieradumu veidošanā, palīdzēs veikt mazas izmaiņas savos ikdienas ieradumos, kas ļaus ietaupīt mūsu svarīgos resursus laiku, enerģiju un naudu, kā arī padarīs mūsu ikdienu dabai draudzīgāku.

Treneris: Laura Arnicāne

Laura ir Training Lab izaugsmes trenere ilgstpējīgāku un dabai draudzīgāku ieradumu veidošanas jautājumos. Laura ar savu pieredzi un zināšanām dalījusies uz TEDxRīga skatuves, kā arī viesojusies tādos uzņēmumos kā Swedbank, LMT, Printful, Latvenergo, Cabot, Solvay, Altum, KPMG, Ernst & Young, Webhelp, LIAA u.c. Papildus tam, ar savu blogu un sociālajiem medijiem ir palīdzējusi vairākiem desmitiem tūkstošiem cilvēku veidot sev un dabai draudzīgākus ieradumus.

Dizaina domāšana kā personīgajā dzīvē tā uzņēmumos atbild uz jautājumu kā ātri un nesāpīgi pārbaudīt idejas, lai saprastu, vai tās vērts realizēt praksē. Šī pieeja ir lielisks veids kā uzsākt jaunus projektus vai pārdefinēt esošos. Piemēram, sajūtot stagnāciju, paskatīšanās uz situāciju no dizaina perspektīvas komandai varētu sniegt vēl nebijušus aizguvumus procesa uzlabošanai īsā laika periodā.

Dizaina domāšana palīdz attīstīt eksperimentēšanas ieradumu, kas noved pie arvien jaunām iespējām un dažādiem attīstības scenārijiem.

Ieguvumi

 • Dizaina instrumenti izmantošanai darbā un ikdienā
 • Izpratne par sevi kā dizaineri
 • Virzieni tālākai dizaina domāšanas izpētei

Aplūkotās tēmas

Principi

 • Kas ir dizaina domāšana?
 • Kāda ir tās nozīme?
 • Kādi ir pieejas pamatprincipi?

Prakse

 • Kā es to varētu izmantot?
 • Ko es ar to varu panākt?
 • Kādi ir galvenie instrumenti?

Pielietojums

 • Kā dizaina domāšanu pielieto?
 • Kādi ir populārākie piemēri?
 • Kuri uzņēmumi to praktizē?

Treneris: Kārlis Jonāss

Kārlis Jonāss ir dizaina domātājs, produktu izstrādes projektu vadītājs un Training Lab treneris dizaina jomā.

Savā profesionālajā pieredzē Kārlis ir strādājis pasaules mēroga dizaina aģentūrā ar klientiem no ASV, Apvientās Karalistes, Austrālijas u.c. Viņš ir vadījis vairākus digitālo risinājumu dizaina projektus par pamatu izmantojot dizaina domāšanās pieeju.

Šobrīd Kārlis pasniedz interaktīvus seminārus un darbnīcas par dizaina.