Back

BŪTISKĀKIE IEGUVUMI:

1. Azartiskā un izklaidējoša vidē veikta pārdošanas komandas zināšanu un prasmju diagnostika.

2. Paplašināta pārdevēju domāšana caur resursu pieejamību, rast jaunus risinājumus nestandarta situācijā.

3. Radītas idejas, lai veicinātu uzņēmuma produktu (X, Y, Z) pārdošanas rezultātus.

4. Veicināta komandas sadarbība, kas palīdzēs ikdienas darbā sastrādāties vieglāk.

5. Praksē apgūtas 6 cilvēku pamatvajadzības, kas palīdzēs ikdienā komunicēt un sadarboties.

6. Atsvaidzinātas zināšanas par dažādām pārdošanas tehnikām.

7. Aktivizētas visas maņas, kas atgādina, ka pārdošanas procesā ir svarīgi “lasīt starp rindiņām”.

8. Trenēta risinājumu meklēšanas prasme, resursu izvērtēšana un vērtīgākās investēšanas iespēju meklēšana.

SPĒLES FORMĀTS

1. VIKTORĪNA
1. VIKTORĪNA
1. VIKTORĪNA
1. MĒRĶIS (2 h) Tiek izvirzīts konkrēts pārdošanas mērķis jauno klientu piesaistei un esošo aktivizēšanai,

KĀ PĀRDOT VAIRĀK?

Mērķis – aktīvā un atraktīvā formātā diagnosticēt komandas zināšanas un prasmes saistībā ar pārdošanas procesu, lai pielāgotu tālāko attīstības programmu.

ELĪNA PELČERE TRENERE

SAGATAVOŠANĀS

1. Vienošanās ar vadību par galveno uzstādījumu – prasmju diagnostika vai kādas konkrētas prasmes attīstība.

2. Vienošanās par 2-4 produktiem, kuri tiks iekļauti spēlē, lai veicinātu to pārdošanas apjomu.

3. Pirms spēles ir vadītāja intervija – atbild uz 10 jautājumiem par uzņēmuma specifiku, kas tiks iekļauti zināšanu pārbaudes sadaļā.

4. Lai veicinātu iesaistes sajūtu, daļu no atbildēm uz testa jautājumiem par uzņēmumu, atbildēs uzņēmuma vadītājs vai darbinieki video formātā. Tas novērsīs arī nesaskaņas spēles procesā, ja komanda nevarēs vienoties par pareizo atbildi.

5. Katrā komandā ir eksperts, kurš vērtē otras komandas atbildes no uzņēmuma puses , kā arī būs un neatkarīgais eksperts (asistents) no Training Lab puses.

6. Vienošanās, cik sadaļas no spēles tiks ietvertas: 1. VIKTORĪNA,  2. MAŅU AKTIVIZĒŠANA, 3. KREATĪVĀ PĀRDOŠANA. 4 PRASMJU DARBNĪCA – tas ietekmē spēles ilgumu un būtiskākos uzsvarus.

Piesakies

Lai saņemtu sev un savai komandai individuāli izstrādātu risinājumu

This field is for validation purposes and should be left unchanged.