Back

KAM: Vadītājiem, HR speciālistiem, iekšējiem treneriem, klientu konsultantiem.

MĒRĶIS: Apgūt prasmi cieņpilni un tālredzīgi risināt svarīgas pārmaiņu laika sarunas un novērst  konfliktus. 

BŪTISKĀKIE IEGUVUMI:

1. Efektīvas nevardarbīgās komunikācijas (NVC) metodes konfliktu

2. prevencijai, cieņpilnai komunikācijai un veiksmīgai konfliktu risināšanai.

3. Algoritms komunikācijas un konfliktu risināšanas stratēģijas izvēlei.

4. Idejas, kā uzlabot uzņēmuma vidi ar resursiem, kas jau ir Jūsu rīcībā.

5. Praktiski piemēri sarežģītu sarunu veikšanai, izpratne par iespējamiem  komunikācijas blokiem un metodes to pārvarēšanai.  

PROGRAMMA

8 STUNDAS (2 x 4 H Zoom)

ar prakses periodu starp treniņa dienām 

1. NVC: vērojums bez vērtējuma, jūtas un  emocijas, vajadzība un lūgums. 

Kā NVC izpaužas uzņēmumā? Kā attīstīt   uzņēmuma kultūru NVC principu ieviešanai? 

2. Empātija kā NVC pamata attieksme.  

Pašempātija un pašatbildība. Kā ikdienā   praktizēt atbildīgu empātiju pret sevi. 

3. Nolūks vs darbība un tās rezultāts. Slikta  komunikācija nogalina labu nodomu. Ārējā  atgriezeniskā saite pēc rezultāta. Nekas nav  pašsaprotami. 

 

4. NVC instrumenti: Sarunas plānošana:  teikumu, frāžu uzbūves principi. Vārdu  krājums, prasme izvēlēties piemērotāko.  Jautāšanas māksla. Izzinošu jautājumu  veidošana un

5. Četras komunikācijas bāzes pozīcijas  konfliktu prevencijai. Piecas konfliktu  risināšanas stratēģijas (izvairīšanās,  pielāgošanās, konkurences, kompromiss,  sadarbība)  

6. NVC darbnīca grūtāko ikdienas situāciju  risināšanai. 

7. Pieci komunikācijas papildus principi  NVC ieviešanai – 6:9, nestrīdēšanās ar  realitāti (interpretācija vs fakti), aktīvā  klausīšanās, iebildumu apstrāde, ilgstošā  apbalvojuma metode. 

FORMĀTS

* Pirms treniņa e-anketēšana, individuāla mērķa  definēšana, situāciju apkopošana.  

* Pieredzes izglītības metodes, praktiska  situāciju izspēle, moderēts prakses periods.

* Noderīgi materiāli – sarunas struktūra, skripti  un jautājumu paraugi – izmantošanai ikdienā.

GINTA GAUMALA TRENERE

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA:

TRENERE: Ginta Gaumala
DALĪBA VIENAI PERSONAI: EUR 190 + PVN
DALĪBNIEKU SKAITS GRUPĀ: līdz 16
NORISES VIETA: Zoom

PIESAKIES

This field is for validation purposes and should be left unchanged.