Back

Komandas pasākumi, kas vairo enerģiju un prieku, uzlādē “baterijas”, kā arī sniedz aizraujošu kopā būšanas pieredzi. Izvēlies kādu no jau izstrādātajām programmām vai arī sazinies ar mums traininglab@traininglab.lv, lai izveidotu īpaši jūsu komandai piemērotu pasākumu!

PĀRMAIŅU VADĪBAS SPĒLE

KOMUNIKĀCIJAS SPĒLE

PĀRMAIŅU VADĪBAS SPĒLE

Šajā treniņā tiek izspēlēts pārmaiņu process uzņēmumā – spēle notiek izdomātā kafejnīcā, kur komanda tiek ielikta situācijā ar noteiktiem ierobežojumiem un problēmām. Katram dalībniekam tiek piešķrta konkrēta loma un komandai ir jāsadarbojas, lai sasniegtu rezultātu. Lomu spēles formāts ļauj dalībniekiem rīkoties brīvāk, uz spēles laiku atstājot malā uzvedības rāmjus, kas izveidojušies ikdienā.

Ieguvumi:

 • Komandas izpratne par pārmaiņu procesu būtību un iespēja “izkāpt” ārpus savas perspektīvas.
 • Labāka savstarpējā komunikācija brīžos, kad komanda iet cauri izaicinājumiem.
 • Trenēta spēja gan vadītājam, gan darbiniekiem saskatīt “lielo bildi”.

… ir pirmdienas rīts un nelielas kafejnīcas vadītājs atgriežas pēc mēnesi gara atvaļinājuma – apņēmības pilns, lai turpinātu iepriekšējo mēnešu veiksmes stāstu.. Tomēr pirmā diena nāk ar negaidītiem jaunumiem…

Programma:

 • Spēles ilgums – 4 stundas.
 • Iesākumā treneris iepazīstina ar spēles kontekstu, noteikumiem un ieteikumiem.
 • Spēle sastāv no trīs posmiem (20min katrs), pēc katra seko katra dalībnieka ekspress-aptauja, refleksija grupās un kopējā apspriešana ar treneri, kā rezultātā grupa izdara secinājumus.
 • Spēles laikā tiek trenētas tādas pārmaiņu vadības prasmes kā “lielās bildes” apzināšana, situācijas analīze, mobilizēšana, vīzijas formulēšana un komunikācija.
 • Treniņā ietvertie elementi akcentē prioritāšu noteikšanas nozīmi, prasmes plānot, iekļaut un deleģēt, kā arī spēju navigēt konfliktu situācijās.
Ivars

Ivars Juškēvics

Anatolijs

Anatolijs Peškovs

KOMUNIKĀCIJAS SPĒLE: MISIJA "SADARBĪBA IZDZĪVOŠANAI"

Efektīvas lēmumu pieņemšanas un komunikācijas spēle komandām – biznesa spēle, efektīva metode, kā ar pieredzes izglītības metodēm komandā veidot, trenēt un nostiprināt efektīvus savstarpējās komunikācijas paņēmienus, mūsdienīgas un resursus ekonomējošas lēmumu pieņemšanas metodes un subsidiaritātes principus sadarbībā.

* Spēle ir piemērots izaugsmes rīks komandām no 6 līdz 130 dalībniekiem un to iespējams organizēt gan klātienē, gan tiešsaistē latviešu, krievu vai angļu valodā.

Ginta

Ginta Gaumala

IEGUVUMI UN SPĒLES PRINCIPI:

 1. Iegūta un izmēģināta jauna struktūra lēmumu pieņemšanai, attīstot komandā subsidaritāti* un spēju diskutēt, veicot to neformālas spēles veidā.
 2. Holacracy’s integrētā lēmumu pieņemšanas metode, decentralizētas vadības un organizācijas pārvaldībā, kurā autoritāte un lēmumu pieņemšana tiek sadalīta pašorganizējošā komandā.
  Subsidiaritātes princips nozīme, ka vadība lēmuma pieņemšanā ieņem atbalsta funkciju, veicot tikai uzdevumus, kurus nevar veikt vietējā, zemākā līmenī.
 3. Nevardarbīgās komunikācijas metode (Non-violent Commication), 4 soļu metode (nevērtējoša novērošana, savu jūtu atpazīšana, ar šīm jūtām saistīto vajadzību noteikšana un konkrētu lūgumu formulēšana), ar mērķi, lai sarunu biedrs varētu mūs sadzirdēt un saprast. Rezultātā komunikācija kļūs efektīvāka.
 4. Formāts: aizraujoša komandu sacensība, 3 h spēle, praktizējot metodes. Punktu vākšana, uzvarētāju noteikšana pēc punktu skaita. * 6-130 dalībnieki, sadalīti grupās pa 6-10, un tiek izveidots atbilstošs skaits komandu. Zoom vai klātiene. Latviešu, angļu vai krievu valoda.
 5. Spēlē tiek risināts iedomāts stāsts (piemēram, lidmašīnas katastrofa, vientuļa sala u.c.)

AKTIVITĀTES:

1. Attieksme Atvērtība.
Soļi un principi un kā tos izmantot.

2. “Noteikumu” sistēma subsidiaritātes praktizēšanai, pēc kuras komanda strādā kopā: komandas locekļi pēc tam izmanto šo ietvaru, lai kopīgi pārrunātu un izlemtu, kā tieši viņi vēlas darboties.

3. Spēles leģenda. Izklāsts, uzdevumi un lomas. Spēles raundu skaidrojums. Katram spēles raundam ir noteikts laiks, uzdevums un punktu skaits.

4. Holacracy integrētais lēmumu pieņemšanas process. Priekšlikums. Precizējošie jautājumi. Reakcijas raunds. Grozīt un precizēt. Iebildumu raunds. Integrācija, lēmums.

5. Refleksiija Komandu apspriede un vērtīgo ieguvumu definēšana. Start – stop – continue. Ko mēs paņemsim izmantošanai ikdienas darbā?

6. Uzvarētāji (ja 1+ komanda) – komanda ar vislielāko punktu skaitu saņem ceļojošo balvu, kas uzņēmumā simbolizē Holocracy pieejas prasmi izmantot lēmumu pieņemšanā.

Uzdāvini savai komandai iespēju atjaunot enerģiju, atgūt spēku un kopības sajūtu!

Mūsu interaktīvās darbnīcas, āra piedzīvojumi un iesaistošie simulācijas uzdevumi ir rūpīgi izstrādāti, lai iedvesmotu, izglītotu un izklaidētu jūsu komandu.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.